Kính gửi:     

  • Các bậc phụ huynh học sinh.
  • Các em học sinh lớp 10 năm học 2021-2022 yêu quý.

Năm học 2021-2022, Trường THPT Hà Đông đã tuyển đủ 495 học sinh, hiện đang chờ Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt chính thức. Nhà trường đã dự kiến chia học sinh vào 11 lớp, trong đó có 2 lớp Chất lượng cao. Chúc mừng các em học sinh đã trúng tuyển và cảm ơn các vị phụ huynh đã tin tưởng Nhà trường. Do điều kiện Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, nên Nhà trường chưa thể tổ chức tập trung học sinh trực tiếp được. Trong khi chờ đợi chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo về năm học mới, Nhà trường ủy nhiệm cho Giáo viên chủ nhiệm gặp gỡ học sinh theo hình thức trực tuyến, để thầy trò làm quen và chuẩn bị tâm thế cho các em vào năm học mới. Mong các vị phụ huynh học sinh và các em học sinh chia sẻ, cảm thông.

Trân trọng!