Bộ máy quản lý của nhà trường:

 • Hội đồng quản trị nhà trường gồm 9 thành viên
  • Chủ tịch : Ông Đỗ Văn Phụng chủ tịch HĐQT công ty Thiên An Môn
  • Phó chủ tịch : Nhà giáo ưu tú Bùi Hoàng nguyên Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn Hà Đông.
  • Phó chủ tịch : Cô Đặng Thị Tách nguyên Phó giám đốc Sở GD & ĐT Hà Tây
  • Trưởng ban kiểm soát : Thầy Nguyễn Tài Khải ủy viên HĐQT
 • Nhà trường có Công ty TNHH APRIL SCHOOL thay mặt HĐQT điều hành những vấn đề tài chính của nhà trường do Cô Đặng Thị Tách làm giám đốc.
 • Hội đồng trường bao gồm các thành viên thường trực HĐQT và một số thành viên khác do nhà giáo ưu tú Bùi Hoàng làm chủ tịch hội đồng.
 • Ban giám hiệu gồm:
  • Hiệu trưởng : Cô Nguyễn Thị Tâm nguyên phó hiệu trưởng trường THPT Quang Trung Hà Đông.
  • Phó hiệu trưởng : Thầy Nguyễn Thế Quang nguyên phó hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn.
 • Trường có 9 phòng, tổ chuyên môn gồm:
  • Chánh văn phòng : Ông Phạm Đình Dương
  • Tổ trưởng chuyên môn
   • Tổ ngữ văn : Cô Phạm Bích Ngọc
   • Tổ toán : Thầy Cao Hữu Hỷ
   • Tổ lý : Cô Đào Minh Nguyệt
   • Tổ hóa : Cô Hoàng Kiều Phương
   • Tổ ngoại ngữ : Cô Phạm Thị Kim Anh
   • Tổ sử + địa + công dân : Cô Nguyễn Thị Đoan
   • Tổ sinh + công nghệ : Cô Bùi Thị Hà
   • Tổ tin học + nghề : Thầy Phạm Gia Sinh
   • Tổ GD quốc phòng và GD thể chất : Cô Trần Thị Nga

Nhà trường có bộ phận y tế học đường và tổ bảo vệ.